atkuisti

atkuisti
1 atkuĩsti, atkuĩčia, àtkuitė intr. greit atbėgti, atlėkti: Pamačiusi, kas atsitiko, iš namų atkuičia takeliu kalvienė A.Vencl. Ale kad Vincė dar neatkuĩčia Pc. Àtkuičiau visą verstą risčia, dabar pasilsėti noriu Brt. Vienoj vietoj pamačiau atkuičiančius į mano kelio pusę du žmones Šlč. Iki atkuitė vištos, pusiau bėgdamos, pusiau lėkdamos, iki atsvyravo antys, žąsys, jau ne vienas žvirblis pusėtinai prilesė V.Kudir. \ kuisti; apkuisti; atkuisti; įsikuisti; iškuisti; nukuisti; pakuisti; parkuisti; prasikuisti; prikuisti; sukuisti; užkuisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atkuisti — 2 atkuĩsti intr. atkusti, atsigauti: Kai marčią gauna, tai tie sẽniai atkuĩsta (smarkesni, tvirtesni pasidaro) Gs. Po kelionės jis buvo labai sušalęs, bet kiek atšilo ir vėl atkuĩto Brt. kuisti; atkuisti; nukuisti; prakuisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuisti — 1 apkuĩsti, apkuĩčia, àpkuitė 1. tr. aptvarkyti, aptriūsti: Visi susirgom, tai ji àpkuitė mus Žal. | refl.: Kolei apsikuiti (apsitriūsi, apsirengi), tai ir susivėlini Gs. Na, tai ant galo gi apsikuitė! Jž. 2. refl. tr. šiaip taip apsidirbti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškuisti — 1 iškuĩsti, iškuĩčia (ìškuičia Plv), iškuitė tr. 1. iškasti, išknisti, iškapstyti, išrausti: Viščiukai daržą ìškuitė Skr. Daržely vištos daug gėlių ìškuitė Ldvn. Iškuitė minkštą daržo žemę Vrb. Visus agurkus ìškuitė Plv. | Šalia sienos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuisti — 1 kuĩsti, kuĩčia ( ia), kuĩtė ( ė) 1. tr. kasti, kapstyti, draskyti: Vištos kuičia daržą Stak. Višta išlenda pro štakietus ir kuĩčia Plv. Viščiukai tabaką kuĩtė Plv. | Moterys nusmailintom lazdom kuitė (pureno) žemę rš. Aš jais (duobes)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukuisti — 1 nukuĩsti, nukuĩčia, nùkuitė 1. intr. nubėgti, nulėkti: Nukuĩsk į kaimynus parnešti kirvį Brt. Ištrūko kiškelis ir kaip vėjas nùkuitė į mišką Ėr. 2. refl. su snapu nusipašioti plunksnas, nusišerti (apie paukščius): Snapą įkišęs žąsiukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukuisti — 2 nukuĩsti intr. nuskursti, sunykti, nususti: Eglė nukuĩtusi, medžiai nukuĩtę J(Als). | refl.: Cibuliai toki nenusisekę, toki nusikuĩtę (prasti, maži) Alvt. Mes buvom toki nusikuitę (neturtingi, nuskurdę) Gs. kuisti; atkuisti; nukuisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakuisti — 1 pakuĩsti, pakuĩčia, pàkuitė 1. tr. kiek padirbinėti, patriūsti: Ką aš ten vienas nudirbsiu – šį tą pakuĩsiu, ir gana Skr. | refl.: Kol mes pasìkuitėm, tai ir pietūs atėjo Šmk. 2. refl. pasirausti, pasinaršyti, ieškant ko: Midaunis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkuisti — 1 parkuĩsti, parkuĩčia, par̃kuitė intr. smarkiai parbėgti, parlėkti: Kap be dūko par̃kuičiau namo Brt. Lietus užėjo, ir visi par̃kuitė namo Ėr. kuisti; apkuisti; atkuisti; įsikuisti; iškuisti; nukuisti; pakuisti; parkuisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakuisti — 2 prakuĩsti intr. prakusti, praturtėti: Lekajus, klodamas patalą, po galvų vieno vaikelio kožną rytą rasdavo po 10 muštinių raudonųjų, nuo to greitai prakuĩto lekajus BM235. kuisti; atkuisti; nukuisti; prakuisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasikuisti — 1 prasikuĩsti, prasikuĩčia, prasìkuitė prasičiupinėti, pratriūsti: Čielą dieną prasikuitė, o nėko nepadarė Šll. kuisti; apkuisti; atkuisti; įsikuisti; iškuisti; nukuisti; pakuisti; parkuisti; prasikuisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”